ส่งข้อความ
Shen Fa Eng. Co., Ltd. (Guangzhou)
ผลิตภัณฑ์
เครื่องพิมพ์หน้าจออัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์แผ่นกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์หน้าจอกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องปั๊มฟอยล์ร้อน
เครื่องปั๊มร้อนอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์แผ่นอัตโนมัติ
เครื่องติดฉลากขวด
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลอิงค์เจ็ท
เครื่องถ่ายเทความร้อน
เครื่องเสริม