สายการผลิต

Shen Fa Eng. Co., Ltd. (Guangzhou) สายการผลิตของโรงงาน 0

 

Shen Fa Eng. Co., Ltd. (Guangzhou) สายการผลิตของโรงงาน 1

 

Shen Fa Eng. Co., Ltd. (Guangzhou) สายการผลิตของโรงงาน 2

 

Shen Fa Eng. Co., Ltd. (Guangzhou) สายการผลิตของโรงงาน 3

 

Shen Fa Eng. Co., Ltd. (Guangzhou) สายการผลิตของโรงงาน 4

 

Shen Fa Eng. Co., Ltd. (Guangzhou) สายการผลิตของโรงงาน 5

 

 

วิจัยและพัฒนา

Shen Fa Eng. Co., Ltd. (Guangzhou) สายการผลิตของโรงงาน 0